خانه / هرمزگان / میناب

میناب

سفره به دیار مردان نیک

اگر مسافر جنوب کشور هستید،روستای تاریخی،کوهستانی و متمدن درجادین را از دست ندهید؛جایی که در آن فرهنگ،دیانت و هنر نمود خاصی دارد. نام درجادین از واژه ای کهن ایرانی می آید.دهخدا آن رابه معنای کیش و ایین یا تشخص معنوی …

بیشتر بخوانید »