خانه / هرمزگان / سیریک

سیریک

پاسخی به یک مصاحبه اهانت آمیز

پاسخی به یک مصاحبه اهانت آمیز جناب آقایان استاندار ، دادستان و دستگاههای امنیتی و نظارتی بر حمایت از مردم روستای زیارت سیریک در تعرض نمودن به حقوق آنان و دخیل نمودن و اهانت مذهب و قومیت ها در نصب …

بیشتر بخوانید »