جاسک

توسعه شهرستان جاسک

نگاهی توسعه محور به اینده شهرستان جاسک {۱} یکی از مباحث مهم پیرامون مسائل شهری، مفهوم توسعه پایدار شهری است که توسعه ای مبتنی بر نیازهای واقعی و تصمیم گیری های عقلایی، با در نظر گرفتن ملاحظات مختلف اقتصادی، اجتماعی …

بیشتر بخوانید »