خانه / هرمزگان / بندرعباس

بندرعباس

تغییر میرزاد به ضرر استان

تغییر میرزاد به زیان استان بوده و فضای انتخاباتی را تحت تاثیر قرار می دهد کامران آتین عضو مجمع مشورتی توسعه هرمزگان ، فعال سیاسی و دبیر و سخنگوی اتحادیه سراسری صیادان کشور: باید مقامات مسئول در دولت کاری کنند …

بیشتر بخوانید »