خانه / اجتماعی

اجتماعی

سانسور اخبار غیر ممکن است

انحراف افکار عمومی از طریق تبلیغات مدرن امروزه با پیشرفت جوامع  وتوسعه رسانه های نوین و فضای مجازی سانسور اخبار و جلوگیری از انتشار خبرها غیرممکن شده و نمی توان مانع انتشار اخبار واطلاعات در جوامع شد چون یک فرد عادی …

بیشتر بخوانید »