خانه / درباره ما

درباره ما

حوزه انقلابی توجیه گر و چاپلوس هیچ شخصیتی نیست و نخواهد بود
حوزه انقلابی به هیچ وجه تفکر لیبرالیسم اسلامی را در خود راه نمیدهد
حوزه انقلابی معتقد است صرف به کار بردن پسوند دینی و رنگ دینی نمیتوان تعامل میان دین و اموزهای تفکر غربی ایجاد کند
یکی از شاخص های انقلابی گری این است که مومن متعهد انقلابی باید بصیرت همراه با پایبندی به ارزش ها داشته باشد و حرکت در ریل انقلاب را برای خود معیار قرار بدهد و از تقوای دینی و سیاسی غفلت ننماید و این معیارها را برای خود یک اصل بداند و باید حمایت از محرومان را همیشه در اولویت قرار بدهد و برای خدمت به مردم بجنگد تا حقی پایمال نشود و نسبت به خطوط قرمز حساسیت به خرج بدهد و یادش باشد برای دفاع از مظلومین باید لباس رزم پوشید.

صفحه اینستاگرام : Dariush0917